لیست فایل ها - صفحه 3

پرسشنامه امید به زندگی 20 سوالی

پرسشنامه امید به زندگی 20 سوالی با فرمت ورد قابل ویراییش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه امنیت روانی (S-I)

پرسشنامه امنیت روانی (S-I) 5 صفحه ایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب ساختمان داده

کتاب ساختمان داده با فرمت ورد و قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 20 سوالی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث(تاریخچه،نمره گذاری،تفسیر،پرسشنامه)

پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث(تاریخچه،نمره گذاری،تفسیر،پرسشنامه) 76 پرسش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک Beck Anxiety Inventory (BAI) دارای 25 سوال

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اجتناب شناختی (CAQ)

پرسشنامه اجتناب شناختی (CAQ)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فهرست تجدیدنظرشده علایم روانی(scl-90r)

پرسشنامه فهرست تجدیدنظرشده علایم روانی(scl-90r)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ارزش های میان فردی گوردن SIV

پرسشنامه ارزش های میان فردی گوردن SIV

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه حمایت اجتماعی

پرسشنامه حمایت اجتماعی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توربین های بادی

این مقاله در قالب ورد و دارای 26 صفحه بوده که در مورد توربین های بادی می باشد

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پمفلت اسکیزوفرنیا

پمفلت اسکیزوفرنیا - راهنمای خانواده ها و مراقبان 2 صفحه ایی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی