لیست فایل ها - صفحه 2

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون

این پرسشنامه در قالب ورد و دارای دو صفحه میباشد این پرسشنامه ابتدا در سال 1995 توسط اسپریتزر در 4 مولفه و 12 سوال اولیه طراحی شد و سپس وتن و کامرون در سال 1998 مولفه اعتماد را به آن افزودند.

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حرکات ورزشی و سرودهای خاص

حرکات تقلیدی و شیرین کاری و تقویت فاکتورهای آمادگی جسمانی

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس (1988)

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس (1988) دارای 41 سوال

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر Speilberger State – Trait Anxiety Inventory (STAI-Y)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه جو عاطفی خانواده

پرسشنامه جو عاطفی خانواده 35 سوالی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بهداشتی کودکان

پرسشنامه بهداشتی کودکان داری فرم کامل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج

پرسشنامه بررسی نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج شامل 25 سوال

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بحران هویت

پرسشنامه بحران هویت دارای 10 بخش پرسش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس

راهنمای پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس 7 صفحه ایی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای پرسشنامه انگیزش درونی

راهنمای پرسشنامه انگیزش درونی 5 صفحه ایی دارای 45 سوال

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آزمون انریچ

آزمون انریچ 5 صفحه ایی شامل 115 سوال

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی