فایل های دسته بندی سایر - صفحه 1

توربین های بادی

این مقاله در قالب ورد و دارای 26 صفحه بوده که در مورد توربین های بادی می باشد

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل