تبلیغات

فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان

عنوان:بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان دبیرستان طباطبایی شهر مشهددر سال تحصیلی 94-1395 --98 صفحه ایی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در زنان خانه دار و شاغل شهرستان فردوس

بررسی رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در زنان خانه دار و شاغل شهرستان فردوس پروژه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمایی104 صفحه ایی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش عضویت در شبکه‌های مجازی و افکار خودآیند منفی در رضایت زناشویی پرستاران

بررسی نقش عضویت در شبکه‌های مجازی و افکار خودآیند منفی در رضایت زناشویی پرستاران پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی 120صفحه ایی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش سبک‌های مقابله‌ای با استرس و کیفیت خواب با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان

بررسی نقش سبک‌های مقابله‌ای با استرس و کیفیت خواب با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی 120 صفحه ایی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه هوش معنوی، رضایت زناشویی و سبک‌های رهبری با رضایت شغلی

پایانامه در خصوص بررسی رابطه هوش معنوی، رضایت زناشویی و سبک‌های رهبری با رضایت شغلی 115 صفحه ایی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه نگرش به زندگی شادکامی و انگیزه درونی در دانش آموزان

پایانامه در خصوص بررسی رابطه نگرش به زندگی شادکامی و انگیزه درونی در دانش آموزان120صفحه ایی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با آسیب‌پذیری به مواد مخدر در بین دانشجویان

پایانامه در خصوص بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با آسیب‌پذیری به مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور 101 صفحه ایی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه سبک‌های عشق با شادکامی

بررسی رابطه سبک‌های عشق با شادکامی دانشجویان پیام نور در خصوص 123 صفحه ایی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه دلبستگی به خدا با رفتارهای پرخطر و اجتناب شناختی نوجوانان بزهکار

بررسی رابطه دلبستگی به خدا با رفتارهای پرخطر و اجتناب شناختی نوجوانان بزهکار 112 صفحه ایی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی