تبلیغات

فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

بررسی درماندگی مالی بر رابطه بین فرصت سرمایه گذاری و رفتار سرمایه گذاری

پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی درماندگی مالی بر رابطه بین فرصت سرمایه گذاری و رفتار سرمایه گذاری 155 صفحه ایی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل