مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

دسته بندي : جزوه » روانشناسی و روانپزشکی
این پرسش نامه در قالب ورد و دارای راهنماو پرسش نامه آماده ارائه می باشد

مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

اثر :

 ساویتا مالوترا

و آنیل ماهوترا

                                                   1998

 

ترجمه :

ابوالفضل کرمی
مفهوم و تعریف خلق و خو / مزاج (MTS)

خلق و خو به عنوان پدیده مشخصه سرشت یک فرد شامل آمادگی برای تحریک هیجانی ، توان و سرعت معمول برای پاسخ دادن ، کیفیت خلق عمومی و همه صفات ویژه از نوسان و شدت خلق اوست ، که به عنوان پدیده ای وابسته به ساختار  سرشتی فرد مورد توجه است ، بنابراین تا حد زیادی منشأ وراثتی دارد (الپورت) [1]، 1961) . آمادگی های ذاتی ،زمینه انواع صفات شخصیتی است و انتظار می رود در طول رشد ، از تمایل پیچیده با محیط تفکیک داده شود.  با توجه  به این مفهوم ، فرض بر این است که بچه ها زندگی را با آمادگیهای شخصی ارثی معینی آغاز می کنند که درکودکی به شکل تفاوتهای فردی آشکار می شود.

توماس و چیس[2] ( 1968 و 1963) در مطالعه طولی در نیویورک (NYLS) کار مقدماتی خود را با گروهی از بچه ها از بدو تولد، در کودکی ، بلوغ و اوایل بزرگسالی پی گیری کردند. آنها شواهدی ارائه دادند مبنی بر این که درست همان خلق و خوی خردی کودکان که در آغاز کودکی آشکار شده در مراحل بعدی کودک و بلوغ نسبتاً ثابت باقی می ماند. آنها مصاحبه هایی نیمه ساخت دار با والدین در رابطه با رفتار واقعی نوزادشان در هر روز از موقعیت های زندگیشان ترتیب دادند .صورت جلسه مصاحبه های جامع با والدین در معرض تحلیل محتوایی استقرایی قرار گرفت و نه (9) بعد خلق و خوی توصیف شده ذیل از آن مشتق شد.

1-               فعالیت آن مقدار مؤلفه حرکتی که در عملکرد کودک وجود دارد.

2-               موزونی پیش بینی پذیری یا عدم پیش بینی پذیری درزمان عملکردهائی همچون دوره خواب ، بیداری ،گرسنگی ، تغذیه ،دفع و ....

3-               گرایش یا گوشه گیری طبیعت پاسخ گویی به محرکهای جدید مانند غذای جدید ، اسباب بازی جدید، شخص جدید . پاسخهای گرایشی مثبت و پاسخهای گوشه گیری منفی هستند.

4-               انطباق پذیری سهولت و روانی که با آن پاسخ در جهت مطلوب تغییر می یابد.

5-               آستانه پاسخ دهی شدت سطح محرک لازمه فراخواندن پاسخ مشخصی باشد . یعنی واکنش نسبت به محرکهای حساس ، شیء محیطی و ...

6-               شدت واکنش سطح انژی پاسخگویی ، صرف نظر از کیفیت یا جهت آن .

7-               کیفیت خلق میزان خوشایندی ، شادی آوری در رفتار دوستانه در تقابل با گریه ناخوشایند و رفتارغیر دوستانه.

8-               حواس پرتی تأثیر پذیری از محرک محیطی بیرونی در تداخل یا در تغییر جهت رفتار در حال انجام .

9-               فراخنای توجه و پایداری فراخنای توجه به طول زمان پیگیری یک فعالیت شخص اطلاق می شود و پایداری هم به مداومت یک فعالیت در مواجه بایک مانع مربوط می شود .

در تحلیل عاملی نه متغیر ابعاد خلق و خو سه سنخ معناداری مهم خلق و خو به دست آمد که با عنوان های «کودک آرام»،«کودک مشکل دار»و «کودک کند» نامیده شدند . یک «کودک آرام» از طریق نظم در عملکرد های زیست شناختی ، پاسخ مثبت گرایشی به محرک جدید ، انطباق پذیری بالا نسبت به تغییرات  و به طور افزون مثبت شناخته می شود . این گروه در حدود 40 درصد نمونه NYLS را تشکیل می داد . کودک «مشکل دار»که در حدود 10 درصد نمونه را شامل می شد در حالتی متضاد در انتهای طیف با عملکردی زیست شناختی نامنظم ، واکنش منفی یا گوشه گیرانه نسبت به محرک جدید ، عدم انطباق پذیری یا انطباق پذیری کند نسبت به تغییرات با حالات روانی شدید یا غالباً منفی قرار داشت . سنخ سوم «کودک کند» حدود 15 درصد و در جایی بینابین ترکیبی از مشخصه های کودک مشکل دار با شدت متوسط نمایش داده شدند .

35 درصد باقی مانده نمونه NYLS با هیچ یک از سه سنخ مطرح شده مطابقت نداشتند و خود را با تغییرات وسیعی در درجه بارزی نشان دادند. به علاوه تحلیل کیفی که قبل ازانجام تحلیل عاملی تکمیل شده بود نیز کودک آرام و کودک مشکل دار را شناسایی کرده بود .Allport-[1]

Thomas and chess-[2]

 

دسته بندی: جزوه » روانشناسی و روانپزشکی

تعداد مشاهده: 445 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

تعداد صفحات: 29

حجم فایل:65 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: