اخرین محصولات ثبت شده

روش‌های يادگيري زبان فارسي به غیرفارسی زبانان

روش‌های يادگيري زبان فارسي به غیرفارسی زبانان

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص افسردگی

تحقیق ویژه دانش آموزان

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخنامه آرکی تایپ های مردان

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون اندريافت موضوع (TAT (Thematic Apperception Test

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش ماده به ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگرSTAI

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آیزنگ عبارتی

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش آماده به ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ازمون خانه – درخت – ادم

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ی چند وجهی شخصیتی مینه سوتا

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش آماده به ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون ويسكا نسين

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش آماده ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمونهای حافظه کلامی و عددی

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم تجديد نطر شده مقياس سازگاري زناشويي(RDAS)

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

این پرسش نامه در قالب ورد و دارای راهنماو پرسش نامه آماده ارائه می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل