تبلیغات
اخرین محصولات ثبت شده

پاسخنامه آرکی تایپ های مردان

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون اندريافت موضوع (TAT (Thematic Apperception Test

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش ماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگرSTAI

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آیزنگ عبارتی

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش آماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ازمون خانه – درخت – ادم

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ی چند وجهی شخصیتی مینه سوتا

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش آماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون ويسكا نسين

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش آماده ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمونهای حافظه کلامی و عددی

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده به ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم تجديد نطر شده مقياس سازگاري زناشويي(RDAS)

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش اماده ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

این پرسش نامه در قالب ورد و دارای راهنماو پرسش نامه آماده ارائه می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون

این پرسشنامه در قالب ورد و دارای دو صفحه میباشد این پرسشنامه ابتدا در سال 1995 توسط اسپریتزر در 4 مولفه و 12 سوال اولیه طراحی شد و سپس وتن و کامرون در سال 1998 مولفه اعتماد را به آن افزودند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حرکات ورزشی و سرودهای خاص

حرکات تقلیدی و شیرین کاری و تقویت فاکتورهای آمادگی جسمانی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل